Házirend

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végzők magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy a Vásárlók könyvébe írásban megtenni a recepciós pultnál.

A bejegyzést a fürdő vezetősége érdemben köteles vizsgálni, és az intézkedésről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül tájékoztatni.

A vendég panaszával fordulhat Szigetvár Város Önkormányzat jegyzőjéhez /Szigetvár, Zrínyi tér 1./, illetve a Baranya megyei Közigazgatási Hivatal kereteiben működő Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez.

2. Társaságunk a fürdő üzemeltetése során köteles betartani a fürdő üzemeltetés, és a gyógyfürdő szolgáltatás előírásait. Tevékenységét A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet, A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet, továbbá Az orvosi rehabilitációs ellátás keretében történő gyógyfürdő ellátások rendeléséről, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyfürdő ellátások kiszolgálásának szakmai követelményeiről, valamint az ellátásokhoz nyújtott társadalombiztosítási támogatás elszámolásának rendjéről szóló 17/1997. (VI. 30.) Nm rendelet, illetve a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdő ellátások támogatásáról szóló mindenkor érvényben lévő rendelet alapján köteles ellátni.

3. A szolgáltatások jegyzék szerinti ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója a vendégtől (beutalttól) semmiféle más juttatást nem követelhet.

4. A fürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és szakszerű kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, személyi, tulajdonvédelmi előírások érvényesítéséről. Gondoskodni kell arról, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi, személyi feltételei egészség, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek előtt le kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és az üzem dolgozói is kötelesek betartani.

5. A szolgáltatást a vendégek és a beutaltak érkezés, illetve előjegyzés sorrendjében vehetik igénybe. Kivételt képeznek a terhes anyák, a világtalanok és a mozgásukban korlátozottak.

6. A fürdőbe belépni és a szolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes jeggyel, illetve beutalóval, valamint erre a célra rendszeresített megfelelő színű karszalaggal lehet.

7. A fürdőmedencéket, az élményelemeket és a szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

8. A fürdőt lázas, fertőző betegek nem, illetve bőrbetegségben szenvedők csak orvosi igazolással vehetik igénybe.

9. Ittas állapotú, illetve kábítószer hatása alatt álló személy a fürdőben nem tartózkodhat, részére a fürdő dolgozója minden szolgáltatást köteles megtagadni.

10. A vendég köteles az öltöző igénybevétele előtt a nyugtát a jegykezelőnek kezelés, illetőleg ellenőrzés céljából felmutatni. A váltókabinok használata után az öltözőszekrények 1.000,-Ft-os kauciós díj fizetése ellenében vehetők igénybe.

Az öltözőszekrények bezárása után a kulcsot biztonságosan kell a vendégnek megőriznie.

Az elveszett kulcsért 1.000,- Ft kártérítést kell fizetni. Az elveszésből eredő esetleges károkért a Szigetvári Gyógyfürdő felelősséget nem vállal.

11.A fürdő berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartással okozott kárt a Szigetvári Gyógyfürdő a károkozóval megtérítteti.

12. A fürdő területén dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyen szabad!

13. Étkezni kizárólag az előcsarnokban, az emeleti galériában, az arra kijelölt helyen, és szabadtéren lehet.

14. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, a megfelelő fürdőkezelések biztosítása, valamint a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében

TILOS:

 • A fürdő öltözőiben, pihenőiben szemetelni, drogot, illetve szeszes italt fogyasztani;
 • A medencéket előfürdő (zuhany), lábmosó használata nélkül igénybe venni;
 • A fürdőtérben, a medencékben étkezni, a vizet szennyezni, vízben ugrálni, zajongani;
 • A medencetérbe és a medencékbe törékeny tárgyat (üvegpoharat, üveget stb.), és bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni (búvárfelszerelés és labda használata a sport-, és gyermek medencében engedélyezett)
 • Az öltözők és a medencék lépcsőit és lejáratait elfoglalni;
 • A fürdő területére állatot bevinni;
 • A közerkölcsöt, a közrendet sértő, a mások nyugalmát zavaró módon viselkedni.
 • Fürdőruha, illetve fürdőnadrág nélkül a fürdő területén illetve a medencébe tartózkodni.

II. ÜZEMIDŐ, JEGYKIADÁS

 1. A fürdő nyitvatartási idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni.
 2. A pénztárzárás a fürdő zárórát megelőzően egy órával előbb történik, a medencét 20 perccel a zárás előtt el kell hagyni.
 3. Az üzemidőt a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, vízhiány stb.) A változást a pénztárnál kifüggesztett hirdetményen közölni kell.
 4. A fürdő szolgáltatásainak árait a pénztárnál jól látható helyen kell kifüggeszteni. Az esetleges árváltozást az ártáblán fel kell tüntetni.
 5. A fürdőjegy csak a váltás helyén és napján érvényes, azt távozásig meg kell őrizni.
 6. A fürdőüzem dolgozói semmilyen céllal (pl. jegyváltás, megőrzés, stb.) pénzt nem fogadhatnak el.
 7. Kedvezményes jegy csak (diák-, nyugdíjas) igazolvány felmutatásával vehető igénybe.
 8. Tizennégy éven aluli gyermek hozzátartozó (felnőtt kísérő) nélkül nem látogathatja a fürdőt.

III. VÁSÁRLÓK KÖNYVE, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

 1. A Vásárlók Könyve a fürdő recepcióján áll a vendégek rendelkezésére. Az üzem vezetője köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg annak alapján intézkedni.
 2. A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozónak kell rendelkezésre állnia.
 3. A fürdővendéget ért sérülést, balesetet, káresetet, a gyógyfürdő elsősegélynaplójába be kell vezetni.

IV. ÉRTÉKŐRZÉS, KÖLCSÖNZÉS

 1. A vendégek értéktárgyaikat ellenérték fejében, a recepción lévő értékmegőrzőben helyezhetik el.
 2. A fürdőüzem külső és belső területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből (ideértve a pihenőparkokban, a folyosókon, várókban, medencetermekben levő fogasokra elhelyezetteket is) származó károkért a Szigetvári Gyógyfürdő felelősséget nem vállal.
 3. Kölcsönzések csak a pénztárnál váltott nyugta ellenében történhetnek.

V. WELLNESS RÉSZLEG

A szauna, a gőzkabin, a sószoba és a jakuzzi használatát, annak bejárata mellett kifüggesztett tábla szabályozza. Üzemképes állapotáról az üzemkezdet előtt és az üzemeltetés alatt folyamatosan meg kell győződni.

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A HÁZIRENDBEN foglalt előírásokat a szolgáltató és a vendégek/beutaltak kötelesek betartani. Amennyiben a vendég/beutalt a betartást nem vállalja, vagy figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.
 2. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, a fürdő rendjét, vagy a fürdővendégek nyugalmát zavarja- és magatartása nem minősül szabálysértésnek-, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető. Súlyos, illetve rendszeres szabályszegőket véglegesen ki kell tiltani a fürdő területéről.
 3. A házirendet a fürdőben jól látható helyen kell kifüggeszteni.
 4. A házirend szabályainak betartásáért a fürdő dolgozói, betartatásáért pedig a fürdő vezetője a felelős.
 5. A fürdő helyi sajátosságaiból eredő, és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az üzemeltetési szabályzat tartalmazza, amely üzemidő alatt a fürdővezetőknél megtekintésre a vendégek rendelkezésére áll.

Szigetvár, 2021. május 10.

Bein Mihály
ügyvezető igazgató


KIEGÉSZÍTÉS A COVID-19 JÁRVÁNY MIATTI VESZÉLYHELYZET IDŐSZAKÁBAN ALKALMAZOTT ÁTMENETI SZABÁLYOK VONATKOZÁSÁBAN

A koronavírus fürdővízzel való terjedés kockázata rendkívül csekély. A tapasztalatok alapján megfelelő üzemeltetés mellett fertőzőképes vírus jelenlétére nem kell számítani.

BELÉPTÉTETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

 • A vendégek megfelelő tájékoztatására a járványhelyzettel, a létesítménybe vonatkozó egyedi korlátozásokkal kapcsolatos információs táblákat helyezünk el a létesítményben. A beléptetési pontokon kézfertőtlenítő adagolókat helyezünk ki.
 • A pénztárosok a vendégektől üveg/pexi fallal vannak elválasztva.
 • Kérjük vendégeinket, hogy a sorban álláskor is tartsák be a kötelezően előírt, legalább 1,5 méteres távolságot.
 • A fürdő törekszik a készpénzmentes megoldásokra, így a vendégeknek a bankkártyás fizetést javasoljuk.
 • A látogatóknak rendelkezniük kell védettségi igazolvánnyal. Kivétel a védett személy felügyelete alatt lévő 18 életévét be nem töltött személyek.

A MEDENCÉK ÉS PIHENŐ(ZÖLD) TERÜLETEK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGE:

 • A medencékben is kötelező legalább a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Így a medencék megengedhető egyidejű fürdőzőlétszáma a medencék mellett kifüggesztésre került.
 • A pihenő(zöld) területeken a napozóágyak és a székek elhelyezése úgy történik, hogy a használat során az előírt 1,5 méteres távolság biztosítható legyen.

A helyes HIGIÉNÉS FELTÉTELEK betartásában a létesítmény több pontján is kihelyezett „Fürdők higiénés kisokosa” nyújt segítséget.

A látogatók számára a maszk viselése azokon a helyszíneken, ahol a 1,5 méteres távolság nem tartható –a medencetér kivételével- javasolt. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező munkavállalók számára a maszk viselése kötelező. A gyógyászati részlegeken orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot kötelező viselni.

SZOCIÁLIS ÉS EGYÉB HELYISÉGEK, BERENDEZÉSEK TAKARÍTÁSA:

 • A mellékhelyiségekben és a zuhanyzókban óránként fertőtlenítő takarítást végzünk.
 • Minden mellékhelyiségben biztosítunk kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget. Kézszárításra meleg levegős kézszárító használható.
 • A vendégeknek a megfelelő távolságtartásra az öltözőkben, zuhanyzókban és a mellékhelyiségekben is ügyelni kell. A vizesblokkban és az öltözőkben kötelezően betartandó a 1,5 méteres távolság.
 • Az öltözőhelyiségeket óránként takarítjuk, az öltözőszekrények, padok, kabinok fertőtlenítő lemosásával.
 • A forgalmasabb látogatóterekben óránként takarítunk.
 • A vendégek által gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtlenítjük.
 • A medencekorlátokat, a vízbejutást segítő eszközöket két óránként fertőtlenítjük.
 • A fürdő területén a játszótéri elemeket naponta kétszer, pihenőágyakat minden használat után fertőtlenítjük.

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK A FÜRDŐ TERÜLETÉN:

A fürdő területén üzemelő vendéglátóhelyeken is szigorúan be kell tartani a NNK és a NÉBIH által elkészített útmutatókban foglaltakat.

A FÜRDŐVENDÉGEK A FENTI SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEIÉRT A FÜRDŐ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!